Balmain House, Sydney, Australia | Carterwilliamson Architects

Ngoại thất

1339030503-carterwilliamson-balmainhouse-119500-11339030678-carterwilliamson-balmainhouse-0000131339031462-carterwilliamson-balmainhouse-1194301339031455-carterwilliamson-balmainhouse-1194071339031483-carterwilliamson-balmainhouse-1195101339031491-carterwilliamson-balmainhouse-119682-copy-copy1339031949-carterwilliamson-balmainhouse-1200121339031949-carterwilliamson-balmainhouse-1200111339031476-carterwilliamson-balmainhouse-1195011339031252-carterwilliamson-balmainhouse-0075141339031252-carterwilliamson-balmainhouse-007515Nội thất

1339030634-carterwilliamson-balmainhouse-0000041339030650-carterwilliamson-balmainhouse-0000051339030881-carterwilliamson-balmainhouse-0035721339030881-carterwilliamson-balmainhouse-0035731339031243-carterwilliamson-balmainhouse-0074491339031243-carterwilliamson-balmainhouse-0074501339031260-carterwilliamson-balmainhouse-0078331339031469-carterwilliamson-balmainhouse-1194841339031469-carterwilliamson-balmainhouse-1194851339031469-carterwilliamson-balmainhouse-1194861339031707-carterwilliamson-balmainhouse-1198321339031707-carterwilliamson-balmainhouse-1198341339031899-carterwilliamson-balmainhouse-1198641339031912-carterwilliamson-balmainhouse-1198821339031912-carterwilliamson-balmainhouse-1198831339031912-carterwilliamson-balmainhouse-119884Mặt bằng và mặt cắt

1339030942-1st-floor-plan1339032084-2nd-floor-plan1339032091-section-011339032131-section-02

Bài viết : Blog Nhà đẹp @

Thiết kế : Carterwilliamson Architects

Hình ảnh : Brett Boardman

Thông tin : archdaily / homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Share this:

Like this:

Số lượt thíchĐang tải…

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *