Du Tour Residence | Nhà ở Quebec, Canada – Architecture Open Form

Du Tour Residence là một dự án nhà ở cải tạo từ những năm 60, tọa lạc tại Laval, Quebec, Canada.

Ngôi nhà thuộc sở hữu của một gia đình trong nhiều năm, với nhiều chi tiết và đặc tính đặc biệt. Thách thức đối với các nhà thiết kế đã biến nội thất của ngôi nhà thành một không gianhiện đạimà không mất đi linh hồn những kỷ niệm gắn liền với nó.

Ngoại thất

23803-preview_low_1699-2_23803_sc_v2com23804-preview_low_1699-2_23804_sc_v2com23808-preview_low_1699-2_23808_sc_v2com23809-preview_low_1699-2_23809_sc_v2com23810-preview_low_1699-2_23810_sc_v2com23811-preview_low_1699-2_23811_sc_v2com23813-preview_low_1699-2_23813_sc_v2com23815-preview_low_1699-2_23815_sc_v2com

Nội thất

23814-preview_low_1699-2_23814_sc_v2com23806-preview_low_1699-2_23806_sc_v2com23807-preview_low_1699-2_23807_sc_v2com23843-preview_low_1699-2_23843_sc_v2com23846-preview_low_1699-2_23846_sc_v2com23847-preview_low_1699-2_23847_sc_v2com23849-preview_low_1699-2_23849_sc_v2com23851-preview_low_1699-2_23851_sc_v2com23852-preview_low_1699-2_23852_sc_v2com23853-preview_low_1699-2_23853_sc_v2com23856-preview_low_1699-2_23856_sc_v2comB85 + B90 B85_Kitchen_B

Mặt bằng

floor

Thiết kế : Architecture Open Form (Kiến trúc)

FX Studio par Clairoux (Nội thất)

Hoàn thành : 2015

Hình ảnh : Adrien Williams

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-54

Like this:

Số lượt thíchĐang tải…

Có liên quan

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *