Gorgeous Home được xây dựng sâu trong một ngọn núi của Sierra Morena

Còn gì tốt hơn cho một diện mạo tuyệt đẹp, phong cách cho một ngôi nhà nhỏ? Tất nhiên, nhất là khi ngôi nhà nhỏ đó được xây dựng bên cạnh một ngọn núi. Ngôi nhà này được thiết kế bởi UMMO Estudio là sự kết hợp chính xác cho những gì bạn muốn nhìn thấy ở một ngôi nhà hiện đại, hoà quyện với thiên nhiên. Thật hoàn hảo, chỉ vậy thôi.
Photography by David Vico


Thực hiện Ninediop

, , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *