Lake House – ngôi nhà quyến rủ bên hồ hoà mình với thiên nhiên

Thiết kế bởi Kube Architecture
Công trình: Lake House – cải tạo biệt thư bên hồ
Danh mục: Nhà đẹp nước ngoài
Địa điểm: Lake of the Woods, VA, WASHINGTON DC, USA
Nhà đẹp nước ngoài - Lake House Nha dep nuoc ngoai-Lake-House-2Nhà đẹp nước ngoài - Lake House-2 Nhà đẹp nước ngoài - Lake House-3 Nhà đẹp nước ngoài - Lake House-4 Nhà đẹp nước ngoài - Lake House-5 Nhà đẹp nước ngoài - Lake House-6 Nhà đẹp nước ngoài - Lake House-8 Nhà đẹp nước ngoài - Lake House-7 Nhà đẹp nước ngoài - Lake House-9 Nhà đẹp nước ngoài - Lake House-10 Nhà đẹp nước ngoài - Lake House-11 Nhà đẹp nước ngoài - Lake House-12

Tổng hợp: UK Design Studio

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *